Przeczenie [synonimy]

  • Negacja.
  • Zaprzeczenie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]