Przeczucie [synonimy]

  • Jasnowidzenie.
  • Przewidywanie.
  • Intuicja.
  • Wrażliwość.
  • Instynkt.
  • Przepowiednia.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]