Przedłużać [synonimy]

  • Prolongować.
  • Przeciągać.
  • Kontynuować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]