Przeciwnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
przeciwnie spójnik przeciwstawny Nie cieszył się, przeciwnie był zmartwiony.
przysłówek Zrobił przeciwnie od moich rad.