Przecież [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
przecież spójnik przeciwstawny Nie rób tego, przecież to niezdrowo.
partykuła uwydatniająca Przecież to mistrz świata.