Półtora, półtorej [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
półtora, półtorej liczebnik Czekam półtorej godziny.
przysłówek Wyglądał jak półtora nieszczęścia.