Pół godziny [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
pół godziny przysłówek Wracam za pół godziny.