Pół [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
pół liczebnik Znali się pół wieku.