Póki [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
póki spójnik podrzędny Ciesz się, póki jest z nami.