Poza [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
poza rzeczownik (postawa) Jego poza była poprawna.
przyimek Miejscowość leżała poza jego jurysdykcją.