Powinien [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
powinien, powinna, powinno czasownik niefleksyjny osobowy On powinien stanąć pierwszy.