Powoli [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
powoli przysłówek Powoli się oswajał.