Potem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
potem przysłówek Potem spakował się.