Potąd [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
potąd przysłówek Potąd mi to sięga.