Przed [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
przed przyimek Posprzątałam przed wyjściem.