Przeciw [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
przeciw (przeciwko) przyimek Wybuchło powstanie przeciwko ((przeciw) zaborcom.