Póty [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
póty zaimek przysłowny Póty dzban wodę nosi, póki się ucho nie urwie.