Prawie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
prawie przysłówek Prawie to zrobiłeś.