Późno [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
późno przysłówek Wróciłam późno.