Później [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
później przysłówek Przyjdź później.