Przedni [synonimy]

  • Frontowy.
  • Czołowy,

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]