Przedmieście [synonimy]

  • Peryferie.
  • Prowincja.
  • Przedpiekło.
  • Podgrodzie.
  • Kraniec miasta.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]