Przedmiot [synonimy]

  • Rzecz.
  • Obiekt.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]