Równorzędny [synonimy]

  • Równoważny.
  • Równowartościowy.
  • Podobny.
  • Jednakowy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]