Równać [synonimy]

  • Wynosić.
  • Liczyć.
  • Odejmować.
  • Mieć.
  • Ważyć.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]