Przedsiębiorczość [synonimy]

  • Rzutkość.
  • Aktywność.
  • Zaradność.
  • Ruchliwość.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]