Przeistoczenie

Lucjan Rydel w „Weselu” raz jest panem młodym a raz literatem.