Przekonanie

Osobiście uważam, że „Wesele” napisał Wyspiański.