Przekorna

Czekałem, kiedy Angielka się zmęczy, ale ona nie chciała (lekkoatletyka).