Przekraczać [synonimy]

  • Przechodzić.
  • Przejść.
  • Przejechać.
  • Przebyć.
  • Mijać.
  • Przedostawać się.
  • Przenikać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]