Przekształcenie [synonimy]

  • Przeistoczenie.
  • Metamorfoza.
  • Modyfikacja.
  • Zmiana.
  • Przeobrażenie.
  • Przemiana.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]