Przekupywać [synonimy]

  • Korumpować.
  • Okupywać się.
  • Smarować.
  • Dawać w łapę.
  • Zjednywać.
  • Przemawiać do ręki.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]