Przelew [synonimy]

  • Przekaz.
  • Cesja.
  • Obrót.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]