Przemieszczenie [synonimy]

  • Translokacja.
  • Przeprawa.
  • Przeniesienie.
  • Przerzucenie.
  • Przesadzanie.
  • Przeprowadzka.
  • Przenosiny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]