Przemoc [synonimy]

  • Przymus.
  • Presja.
  • Prawo pięści.
  • Prawo mocniejszego.
  • Terror.
  • Ucisk.
  • Gwałt.
  • Bezprawie.
  • Despotyzm.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]