Przemowa [synonimy]

  • Mowa.
  • Przemówienie.
  • Tyrada.
  • Oracja.
  • Perora.
  • Recytacja.
  • Deklamacja.
  • Wypowiedź.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]