Przemyt [synonimy]

  • Szmuglowanie.
  • Szwarcowanie.
  • Transportowanie.
  • Przerzucanie.
  • Kontrabanda.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]