Przenikać [synonimy]

  • Przebijać.
  • Dostawać się.
  • Wchodzić.
  • Wciskać się.
  • Wtargnąć.
  • Przedostawać się.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]