Przenosić [synonimy]

  • Przerzucać.
  • Przesuwać.
  • Przestawiać.
  • Przemieszczać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]