Przemówienie okolicznościowe

  • Należy do działu retoryki, tzw. literatury krasomówczej.
  • Jego celem jest przekonanie opinii publicznej do jakiejś sprawy.
  • Chce oddziaływać na uczucia i wole słuchaczy.
  • Może mieć charakter poważny, żałobny, żartobliwy.
  • Przybiera nieraz formę apelu do podjęcia jakiegoś działania, jest wezwaniem , np. do obrony  czegoś.