Przemówienie

Przemówienie – okolicznościowa wypowiedź, skierowana do zbiorowości, licznego zgromadzenia Wskazówki
 • Formuła otwarcia, powitanie przybyłych na spotkanie
 •  Zwracaj się bezpośrednio do odbiorców, stosuj apostrofy
 • Sygnalizuj swój stosunek do gości, stosując w wypowiedzi odpowiednie wyrazy i zwroty (miło mi, z przyjemnością przybyłe spotkać się z państwem)
 • Przedstawienie powodu spotkania, prezentacja celu zgromadzenia
 • Wyraź wspólnotę z e słuchaczami, odbiorcami, stosuj czasowniki w 1 osobie liczby mnogiej
 • Podkreśl jedność celu, wykorzystaj w wypowiedzi zaimki osobowe i dzierżawcze (my, nasz, nasze)
 • Przedstawienie problemu, któremu poświęcone jest spotkanie i przemówienie, prezentacja argumentów, uzasadniające  prezentowane stanowisko
 • Przedstaw fakty, ilustrujące problem
 • Wyeksponuj problem, posługuj się pytaniami retorycznymi
 • Wskazuj rzeczowe i uczuciowe argumenty
 • Powołuj się na autorytety
 • Eksponuj to, co najważniejsze, zastosuj powtórzenia
 • Wykorzystaj metafory, wykrzyknienia, wpływaj na emocje
 • Podsumowanie, formuła zamknięcia
 • Pokaż to, co najważniejsze w twoim wystąpieniu, możesz zastosować cytat, przysłowie, sentencje
 • Pożegnaj się z odbiorcami, zastosuj 2 osobę liczby mnogiej