Prezentacja multimedialna

   
Prezentacja multimedialna, stanowi uzupełnienie wypowiedzi ustnej

 

Wskazania

 • Zebranie materiału rzeczowego: tekstów literackich, reprodukcji obrazów, rzeźb, tytułów utworów muzycznych.
 • Wykorzystuj  rozmaite źródła (słowniki, encyklopedia, albumy, galerie internetowe)
 • Dbaj, by materiał był różnorodny
 • Zbierz więcej materiału, dokonaj później selekcji
 • Opracowanie materiału, zastanowienie się nad celami prezentacji, formułowanie tez, selekcja materiału, stworzenie logicznego ciągu prezentacji, wyciągniecie wniosków.
 • Wskaż główny cel prezentacji
 • Przedstaw główne tezy swojego wystąpienia
 • Logicznie ułóż wybrane materiały, dbaj by wszystko było spójne
 • Opracuj ustny komentarz, związany z prezentowanym materiałem
 • Wskaż wnioski ogólne
 • Podsumuj swój materiał
 • Opracowanie techniczne, wykorzystanie określonych programów komputerowych (PowerPoint, Publisher)
 • Zrób stronę tytułowa, postaraj się oryginalnie zaprezentować temat,
 • Zaprezentuj tezy wystąpienia na kolejnym slajdzie
 • Na następnych przedstaw  opracowany materiał rzeczowy
 • Wzbogacaj poszczególne slajdy hasłowo, uatrakcyjni to prezentację, ułatwi również twoją wypowiedź
 • Zadbaj o stronę graficzną, zastosuj zdjęcia, grafiki dobrej jakości
 • Wykorzystaj niezbyt dużą liczbę slajdów, byś nie znudził słuchaczy