Przemysł kulturalny

  • Produkcja seryjna, dystrybucja, eksploatacja i reklama wytworów skierowanych do masowego odbiorcy.
  • Odnosi się do dzieł łatwych w odbiorze, wykonanych wg określonych, powtarzalnych procedur.
  • Przemysł ten narodził się wraz z rozwojem kultury masowej.