Przenigdy [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
przenigdy przysłówek Przenigdy cię nie zdradzę.