Przedtem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
przedtem przysłówek Przedtem walczyli chłopcy.