Przez [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
przez przyimek  Słyszał krzyk przez ściany.