Przeze [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
przeze przyimek  Nie przeze mnie tak się stało.