Przeoczenie [synonimy]

 • Przegapienie.
 • Prześlepienie.
 • Niezauważenie.
 • Pomylenie.
 • Zgubienie.
 • Oślepnięcie.
 • Przespanie.
 • Niedopatrzenie.
 • Zaniechanie.
 • Zaniedbanie.
 • Niedbalstwo.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]