Przepaść [synonimy]

  • Otchłań.
  • Głąb ziemi.
  • Głębia.
  • Topiel.
  • Czeluść.
  • Bezdeń.
  • Urwisko.
  • Rozpadlina.
  • Uskok.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]