Przeprowadzać się [synonimy]

  • Przenosić się.
  • Zmieniać miejsce zamieszkania.
  • Przesiedlać się.
  • Koczować.
  • Tułać się.
  • Podróżować.
  • Imigrować.
  • Emigrować.
  • Wprowadzać się.
  • Wyprowadzać się.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]